Salygos ir garantijos

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

- Kiekvienos Shopeko.lt elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

- Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį.

- Pardavėjas neatsako, kai dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, yra netinkamai atvaizduotos Shopeko.ltelektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalvos, formos ar kiti parametrai.

- Pardavėjo suteikiamos prekių kokybės bei vartojimo garantijos yra nurodomos Shopeko.lt svetainėje remiantis LR teisės aktais.

Prekių grąžinimas ir keitimas

- Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

- Pirkėjas gali pasinaudoti šia teise tik jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta, arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, t.y. prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pardavėjas turi teisę atisakyti priimti atgal prekę ir grąžinti pingus, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes.

- Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai grąžinama gauta ne ta prekė, kai pristatyta prekė yra nekokybiška arba kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.3. punktu, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties.